Hoppa till huvudinnehåll

Vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss

Vad gör vi på jobbet och vad gör jobbet med oss? Frågan om löner och anställningsvillkor upptar idag en stor del av utrymmet i fackliga diskussioner och avtalsrörelser. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och ensidigt bestämma över vad vi gör på jobbet ifrågasätts däremot sällan offentligt, och frågor om makt och inflytande har länge fått stå tillbaka.

Så har det dock inte alltid varit: I den stora gruvarbetarstrejkens efterdyningar, som följdes av 1970-talets strejkvåg, uppstod en omfattande diskussion i fackföreningar om meningsfull och samhällsnyttig produktion. Kampen för ”det goda arbetet” blev en facklig stridsfråga, och fackligt självförtroende banade vägen för nya synsätt på arbetsplatsens utformning som uppvärderade kunskap, arbetsvariation och trivsel, och som även fick genomslag på många arbetsplatser.

Sedan dess har samhällsutvecklingen sprungit vidare, och gamla plågor har kommit tillbaka: Löpande band-produktion är på modet i både industri och välfärd, och ett alltmer slimmat arbetsliv överhuvudtaget gör att väldigt många känner att deras arbete tappas på mening och samhällsvärde.
David Eklind Kloo, med en gedigen facklig bakgrund som förtroendevald inom Kommunal och anställd i Handels, är författare till boken ”Arbetets mening – vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss”. I den intervjuas arbetare från olika arbetsplatser om hur man upplever sin arbetssituation. Utifrån olika horisonter – hemtjänst, industri, butiksförsäljning och start-ups inom produktutveckling – ger boken vittnesbörd åt vad som i själva verket är ett stort och växande samhällsproblem. Den leder också till frågor om kapitalets makt över våra arbetsplatser, och om behovet av att utmana denna.

Youtube video

Taggar